Selvaag Bolig ASA: Kjøp av egne aksjer

Selvaag Bolig kjøpte 5 161 egne aksjer 22. februar 2017. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittlig kurs på NOK 40,00. Kjøpet er knyttet til selskapets aksjeprogram for ansatte.

Etter transaksjonen eier Selvaag Bolig 522 811 egne aksjer.


For mer informasjon:
Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner