Selvaag Bolig ASA: Kjøp av egne aksjer

Report this content

Selvaag Bolig kjøpte 25 000 egne aksjer 1. september 2020. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittlig kurs på NOK 53,4836. Kjøpet er knyttet til selskapets aksjeprogram for ansatte.

Etter transaksjonen eier Selvaag Bolig 644 375 egne aksjer.

 

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post:
smo@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12