Selvaag Bolig ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Følgende primærinnsidere har 13. februar kjøpt totalt 696 495 Selvaag Bolig-aksjer.

Handlene er i tråd med selskapets vedtatte insentivprogrammer.
Kjøpskursen var henholdsvis NOK 31 og NOK 35 per aksje. De ansatte ble gitt rabatt på kjøpskursen på henholdsvis 30 % og 20 % for reduksjon i aksjenes verdi som følge av bindingstidstid.
Aksjene vil bli overført fra selskapets beholdning av egne aksjer. Etter handelen eier Selvaag Bolig 1 307 577 egne aksjer.

Antall aksjer:

  Inngående beholdning Aksjekjøpsprogram Aksjespareprogram Ny beholdning
Baard Schumann, administrerende direktør 480 937 294 404 1 786 777 127
Sverre Molvik, finansdirektør 156 195 105 073 1 786 263 054
Halvard Kverne, porteføljedirektør 156 195 105 073 1 786 263 054
Øystein Klungland, porteføljedirektør 152 085 105 073 1 786 258 944
Kristoffer Gregersen, kommunikasjonsdirektør 70 385 61 293 0 131 678
Petter Cedell, direktør for eiendomsinvesteringer 16 087 18 434 0 34 521

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner