Selvaag Bolig ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Følgende primærinnsidere har 16. februar kjøpt totalt 415 894 Selvaag Bolig-aksjer og solgt totalt 56 500 Selvaag Bolig-aksjer.
 

Handlene er i tråd med selskapets insentivprogrammer som ble vedtatt av ekstraordinær generalforsamling 06. oktober 2015.

Kjøpskursen for henholdsvis NOK 25,27 og NOK 24,50 per aksje. De ansatte ble gitt rabatt på kjøpskursen på henholdsvis 30 % og 20 % for reduksjon i aksjenes verdi som følge av bindingstidstid.

Kursen for aksjene som ble solgt var NOK 24,12 per aksje.

Aksjene vil bli overført fra selskapets beholdning av egne aksjer. Etter handelen eier Selvaag Bolig 44 106 egne aksjer.

Antall aksjer:

  Inngående beholdning Aksjekjøpsprogram Aksjespareprogram Solgt 
Ny beholdning
Baard Schumann, administrerende direktør 64 748 143 931 2 551 -
211 230
Sverre Molvik, finansdirektør 37 250 67 839 2 551 20250 87 390
Øystein Klungland, porteføljedirektør 10 000 67 839 - 10000 67 839
Halvard Kverne. porteføljedirektør 6 250 67 839 2 551 6 250 70 390
Kristoffer Gregersen, kommunikasjonsdirektør 5 000 16 960 2 551 5 000 19 511
Bård Teigland, salg- og markedsdirektør 15 000 16 960 2 551 15000 19 511
Petter Cedell, direktør for eiendomsinvesteringer 656 5 653 - -
6 309
Christian Flølo Geithus, porteføljedirektør - 13 568 2 551 -
16 119

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner