Selvaag Bolig ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

41 ansatte i Selvaag Bolig har kjøpt 470 509 aksjer gjennom selskapets aksjespareprogram for alle ansatte og aksjekjøpsprogram for utvalgte ledende ansatte. Kjøpskursen var NOK 37,83 per aksje.

Gjennom selskapets aksjespareprogram fikk totalt 75 ansatte tilbud om å kjøpe aksjer for inntil 200 000 kroner. Tilbudet inkluderte 20 prosent rabatt på aksjene og finansieringsbistand. Bindingstiden er på to år.

Gjennom selskapets aksjekjøpsprogram fikk fem ansatte i Selvaag Boligs konsernledelse tilbud om å kjøpe aksjer med 30 prosent rabatt for inntil én årslønn. Bindingstiden er på tre år.

Bestillingsperioden var fra 28. november til 7. desember. Aksjene vil bli overført fra selskapets beholdning av egne aksjer. Etter handelen eier Selvaag Bolig 837 079 egne aksjer.


Følgende primærinnsidere har kjøpt aksjer:


Aksjekjøpsprogram (tre års bindingstid og 30 prosent rabatt)

Sverre Molvik, finansdirektør, kjøpte 93 172 aksjer og eier nå 356 226 aksjer.

Øystein Klungland, Konserndirektør Stor-Oslo, kjøpte 93 172 aksjer og eier nå 352 116 aksjer.

Halvard Kverne, Konserndirektør regioner, kjøpte 93 172 aksjer og eier nå 356 226 aksjer.

Kristoffer Gregersen, Konserndirektør kommunikasjon og marked, kjøpte 37 767 aksjer og eier nå 169 445 aksjer.

Petter Cedell, Konserndirektør eiendomsinvesteringer, kjøpte 15 107 aksjer og eier nå 49 628 aksjer.

  
Aksjespareprogram (to års bindingstid og 20 prosent rabatt)

Christopher Brunvoll, styremedlem (valgt av ansatte), kjøpte 6 609 aksjer og eier nå 22 958 aksjer.

Magnus Kristiansen, konsernregnskapssjef, kjøpte 3 304 aksjer og eier nå 15 391 aksjer.

Rune Magnus Thomassen, vara styremedlem (valgt av ansatte), kjøpte 6 609 aksjer og eier nå 18 958 aksjer.

Marianne Ørnsrud, vara styremedlem (valgt av ansatte), kjøpte 2 643 aksjer og eier nå 10 562 aksjer.

Mats Tveit, økonomi- og administrasjonsdirektør, kjøpte 6 609 aksjer og eier nå 25 208 aksjer.For mer informasjon:
Olav H. Selvaag, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 67 388, e-post: ohs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.noSelvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker