Selvaag Bolig ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Øystein Klungland, konserndirektør Stor-Oslo, har solgt 67 839 aksjer til kurs 45,056 kroner per aksje. Etter denne transaksjonen eier Klungland 284 277 aksjer i Selvaag Bolig ASA.

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, har solgt 21 070 aksjer til kurs 45,056 kroner per aksje. Etter denne transaksjonen eier Gregersen 148 375 aksjer i Selvaag Bolig ASA.

Aksjene som selges er kjøpt gjennom selskapets aksjekjøpsprogram for ledende ansatte og selges etter at bindingstiden har utløpt.

For mer informasjon:

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner