Selvaag Bolig ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

66 ansatte i Selvaag Bolig har kjøpt 492 693 aksjer gjennom selskapets aksjespareprogram for alle ansatte og aksjekjøpsprogram for utvalgte ledende ansatte. Kjøpskursen var NOK 63,16 per aksje.

Gjennom selskapets aksjespareprogram fikk totalt 83 ansatte tilbud om å kjøpe aksjer for inntil 200 000 kroner. Tilbudet inkluderte 20 prosent rabatt på aksjene og finansieringsbistand. Bindingstiden er på to år.

Gjennom selskapets aksjekjøpsprogram fikk seks ansatte i Selvaag Boligs konsernledelse tilbud om å kjøpe aksjer med 30 prosent rabatt for inntil én årslønn. Bindingstiden er på tre år.

Bestillingsperioden var 2. desember – 6. desember. Aksjene vil bli overført fra selskapets beholdning av egne aksjer. Etter handelen eier Selvaag Bolig 344 375 egne aksjer.


Følgende primærinnsidere har kjøpt aksjer: 

Aksjekjøpsprogram (tre års bindingstid og 30 prosent rabatt)

Rolf Thorsen, administrerende direktør, kjøpte 75 725 aksjer og eier nå 75 725 aksjer.

Sverre Molvik, finansdirektør, kjøpte 78 395 aksjer og eier nå 434 621 aksjer.

Øystein Klungland, konserndirektør Stor-Oslo, kjøpte 78 395 aksjer og eier nå 362 672 aksjer.

Halvard Kverne, konserndirektør regioner, kjøpte 57 586 aksjer og eier nå 413 812 aksjer.

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, kjøpte 34 335 aksjer og eier nå 182 710 aksjer.

Petter Cedell, konserndirektør eiendomsinvesteringer, kjøpte 22 618 aksjer og eier nå 72 246 aksjer.


Aksjespareprogram (to års bindingstid og 20 prosent rabatt)

Sissel Kristensen, styremedlem (valgt av ansatte), kjøpte 3 958 aksjer og eier nå 3 958 aksjer.

Christopher Brunvoll, vara styremedlem (valgt av ansatte), kjøpte 3 958 aksjer og eier nå 26 916 aksjer.

Magnus Kristiansen, konsernregnskapssjef, kjøpte 3 958 aksjer og eier nå 19 349 aksjer.

Rune Magnus Thomassen, styremedlem (valgt av ansatte), kjøpte 3 958 aksjer og eier nå 22 916 aksjer.

Marianne Ørnsrud, vara styremedlem (valgt av ansatte), kjøpte 2 968 aksjer og eier nå 13 530 aksjer.

Mats Tveit, økonomi- og administrasjonsdirektør, kjøpte 3 958 aksjer og eier nå 29 166 aksjer.


For mer informasjon:
Rolf Thorsen, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 19 373, e-post: rt@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no


Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12