Selvaag Bolig ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Gisele Marchand, styremedlem i Selvaag Bolig ASA, kjøpte 450 aksjer 3. februar 2021. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittlig kurs på NOK 54,90. Etter denne transaksjonen eier Marchand 5 450 aksjer i Selvaag Bolig ASA.

Som tidligere kommunisert, i forbindelse med generalforsamlingen i 2020, har aksjonærvalgte styremedlemmer mottatt kompensasjon på NOK 50 000 hver til kjøp av aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.