Selvaag Bolig ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Aksjene ble solgt 18. februar til en gjennomsnittskurs 56,1124 kroner per aksje. Aksjene ble kjøpt gjennom selskapets aksjekjøpsprogram og aksjespareprogram og ble solgt etter at bindingstiden utløp.

Sverre Molvik, administrerende direktør, har solgt 82 167 aksjer. Etter denne transaksjonen eier Molvik 295 770 aksjer i Selvaag Bolig ASA.

Øystein Klungland, viseadministrerende direktør, har solgt 82 167 aksjer. Etter denne transaksjonen eier Klungland 295 770 aksjer i Selvaag Bolig ASA.

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, har solgt 47 930 aksjer. Etter denne transaksjonen eier Gregersen 128 910 aksjer i Selvaag Bolig ASA.

Petter Cedell, konserndirektør for eiendomsinvesteringer, har solgt 14 415 aksjer. Etter denne transaksjonen eier Cedell 69 882 aksjer i Selvaag Bolig ASA.

Magnus Kristiansen, styremedlem valgt av ansatte, har solgt 3 909 aksjer. Etter denne transaksjonen eier Kristiansen 20 364 aksjer i Selvaag Bolig ASA.

 

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12