Selvaag Bolig ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Marianne Ørnsrud, vara styremedlem valgt av ansatte, solgte 2 000 aksjer 1. mars. Aksjene ble solgt til en gjennomsnittskurs på NOK 58,80. Etter denne transaksjonen eier Ørnsrud 8 723 aksjer i Selvaag Bolig ASA.

Aksjene ble kjøpt gjennom selskapets aksjespareprogram og ble solgt etter at bindingstiden utløp.

 

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12