Selvaag Bolig ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Aksjene ble kjøpt gjennom selskapets aksjekjøpsprogram for lendende ansatte og ble solgt etter at bindingstiden utløp.

Øystein Klungland, viseadministrerende direktør, solgte 22 906 aksjer 5. mars. Aksjene ble solgt til en gjennomsnittskurs på NOK 60,13. Etter denne transaksjonen eier Klungland 272 864 aksjer i Selvaag Bolig ASA.

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, solgte 13 363 aksjer 5. mars. Aksjene ble solgt til en gjennomsnittskurs på NOK 60,16. Etter denne transaksjonen eier Gregersen 115 547 aksjer i Selvaag Bolig ASA.

 

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no
 

Denne meldingen ble distribuert av Kristoffer Gregersen, komnserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12