Selvaag Bolig ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Øystein Thorup, styremedlem i Selvaag Bolig ASA, kjøpte 1 700 aksjer 18. juni 2021. Aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittlig kurs på NOK 58,50. Etter denne transaksjonen eier Thorup 1 700 aksjer i Selvaag Bolig ASA.

Som tidligere kommunisert, i forbindelse med generalforsamlingen i 2021, gis aksjonærvalgte styremedlemmer en kompensasjon på NOK 50 000 ut over ordinært styrevederlag der nettoprovenyet etter skatt forutsettes benyttet til kjøp av aksjer i selskapet.
 

For mer informasjon:

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og strategi, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post:
kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

 

Denne meldingen ble distribuert av Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og strategi, Selvaag Bolig ASA. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12