Selvaag Bolig ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

41 ansatte i Selvaag Bolig har kjøpt 455 236 aksjer gjennom selskapets aksjespareprogram for alle ansatte og aksjekjøpsprogram for utvalgte ledende ansatte. Kjøpskursen var NOK 50,76 per aksje.

Gjennom selskapets aksjespareprogram fikk totalt 72 ansatte tilbud om å kjøpe aksjer for inntil 200 000 kroner. Tilbudet inkluderte 20 prosent rabatt på aksjene og finansieringsbistand. Omsetningsbegrensningen er på to år.

Gjennom selskapets aksjekjøpsprogram fikk seks ansatte i Selvaag Boligs konsernledelse tilbud om å kjøpe aksjer med 30 prosent rabatt for inntil én årslønn. Omsetningsbegrensningen er på tre år.

Bestillingsperioden var 25. november – 2. desember. Pris per aksje er beregnet ut fra volumvektet gjennomsnittskurs på Oslo Børs de 10 siste børsdagene før programmet åpnet.

For detaljert informasjon om aksjeprogrammene henvises det til side 31 i selskapets årsrapport for 2020.

Handlene ble gjennomført 2. desember.  

Aksjene vil bli overført fra selskapets beholdning av egne aksjer. Etter handelen eier Selvaag Bolig 11 933 egne aksjer.

 

Følgende primærinnsidere har kjøpt aksjer: 

Aksjekjøpsprogram (tre års omsetningsbegrensning og 30 prosent rabatt)

Sverre Molvik, administrerende direktør, kjøpte 104 131 aksjer og eier nå 399 901 aksjer.
Øystein Klungland, viseadministrerende direktør, kjøpte 104 131 aksjer og eier nå 376 995 aksjer.
Christopher Brunvoll, finansdirektør, kjøpte 58 257 aksjer og eier nå 67 139 aksjer.
Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, kjøpte 47 844 aksjer og eier nå 163 391 aksjer.
Petter Cedell, konserndirektør eiendomsinvesteringer, kjøpte 28 144 aksjer og eier nå 98 026 aksjer.
Line Lian Mjell, konserndirektør marked, kjøpte 18 176 aksjer og eier nå 18 176 aksjer.
 

Aksjespareprogram (to års omsetningsbegrensning og 20 prosent rabatt)

Line Wegger, vara styremedlem (valgt av ansatte), kjøpte 1 231 aksjer og eier nå 4 934 aksjer.
Ingar Bolkesjø, vara styremedlem (valgt av ansatte), kjøpte 2 462 aksjer og eier nå 4 847 aksjer.
Magnus Kristiansen, vara styremedlem (valgt av ansatte), kjøpte 4 925 aksjer og eier nå 25 289 aksjer.

 

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Stockholm. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no
 

Denne meldingen ble distribuert av Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, Selvaag Bolig ASA. 


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 og underlagt opplysningskrav i henhold til EUs markedsmisbruksforordning.