Selvaag Bolig ASA: Meldepliktig handel for primærinnsidere

Report this content

Aksjene ble kjøpt gjennom selskapets aksjekjøpsprogram for lendende ansatte og ble solgt etter at bindingstiden utløp.

Sverre Molvik, administrerende direktør, solgte 71 859 aksjer 15. februar. Aksjene ble solgt til en gjennomsnittskurs på NOK 51,32. Etter dette eier Molvik 328 042 aksjer i Selvaag Bolig ASA.

Øystein Klungland, viseadministrerende direktør, solgte 57 679 aksjer 15. februar. Aksjene ble solgt til en gjennomsnittskurs på NOK 51,32. Etter dette eier Klungland 319 316 aksjer i Selvaag Bolig ASA.

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, solgte 23 380 aksjer 15. februar. Aksjene ble solgt til en gjennomsnittskurs på NOK 51,32. Etter dette eier Gregersen 140 011 aksjer i Selvaag Bolig ASA.

En detaljert oversikt over alle gjennomførte handler er vedlagt denne meldingen.

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post:
smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post:
kgr@selvaagbolig.no


Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Stockholm. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no
 

Denne meldingen ble distribuert av Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, Selvaag Bolig ASA.
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 og underlagt opplysningskrav i henhold til EUs markedsmisbruksforordning.