Selvaag Bolig ASA: Meldepliktig salg og fratredelse fra styret

IKM Eiendom AS, som er representert i Selvaag Bolig ASAs ("Selskapet") styre ved Ole Jarl Rettedal, har den 22. september 2014 solgt samtlige av sine 3 575 624 aksjer i Selskapet gjennom direktetransaksjon etter Oslo Børs' åpningstid til NOK 20,75 per aksje. Etter transaksjonen eier IKM Eiendom AS ingen aksjer eller rettigheter til aksjer i Selskapet.

I forbindelse med transaksjonen har Ole Jarl Rettedal informert Selskapet om at han fratrer som styremedlem i Selskapets styre med umiddelbar virkning.

For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.

www.selvaagbolig.no/investor

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner