Selvaag Bolig ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Report this content

Utbyttebeløp: 1,80 per aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusiv: 02. mai 2018
Ex-dato: 03. mai 2018
Eierregisterdato: 04. mai 2018
Betalingsdato: 14. mai 2018
Vedtaksdato: 02. mai 2018

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner