Selvaag Bolig ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Utbyttebeløp: 0,65
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusiv: 13. september 2016
Ex-dato: 14. september 2016
Eierregisterdato: 15. september 2016
Betalingsdato: 21. september 2016
Vedtaksdato: 13. september 2016

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

For mer informasjon:
Kristoffer Gregersen, kommunikasjonsdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner