Selvaag Bolig ASA: Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Report this content

Utbyttebeløp: 3,00 per aksje
Annonsert valuta: NOK
Siste dag inklusiv: 26. april 2022
Ex-dato: 27. april 2022
Eierregisterdato: 28. april 2022
Betalingsdato: 5. mai 2022
Vedtaksdato: 26. april 2022

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post:
smo@selvaagbolig.no

Christopher Brunvoll, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 98 82 92 22, e-post:
chbr@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post:
kgr@selvaagbolig.no


Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Stockholm. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no
 

Denne meldingen ble distribuert av Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, Selvaag Bolig ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.