Selvaag Bolig ASA: Økt aktivitet, gode resultater og utbytte

Report this content

Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på 3 403 millioner kroner og EBITDA justert for finanskostnader på 756 millioner kroner i 2021. God lønnsomhet og positive fremtidsutsikter gjør at selskapets styre foreslår et utbytte på NOK 3 per aksje for andre halvår 2021. Det gir et utbytte på totalt NOK 5 per aksje for året.

– Det har vært et meget godt år for selskapet med godt salg, økt aktivitet og sterke resultater. Salget i fjerde kvartal er det beste i selskapets historie, og det samlede salget for året er det nest beste i selskapets historie. Godt salg førte til at vi kunne igangsette bygging av mer enn 450 boliger i fjerde kvartal, som er ny rekord. Dette gir økning i antall enheter under produksjon og sikrer resultater for selskapet fremover, sier administrerende direktør Sverre Molvik.

Selvaag Bolig igangsatte bygging av 880 boliger i 2021 hvorav 456 ble igangsatt i fjerde kvartal. Selskapet har nå 450 boliger i salg og planlegger salgsstart av om lag 600 i løpet av første halvår. Ved utgangen av året hadde selskapet 1323 boliger med en samlet salgsverdi på 6,7 milliarder kroner under bygging. 67 prosent av disse var solgt ved utgangen av 2021.

– Vi opplever spesielt god etterspørsel etter våre varemerkebeskyttede Plussboliger som er livsstilsboliger med fellesarealer og tjenester. Vi har bygget om lag 2 000 slike hittil og har ytterligere ca. 3 500 under utvikling, blant annet i Stor Oslo-området og Stockholm. I løpet av det siste året har vi også kjøpt nye tomter i våre kjerneområder som kan gi om lag 1 000 boliger. Selskapets tomtebank kan gi 10 500 boliger, og vi er således godt posisjonert for vekst, sier Molvik. 


Hovedpunkter Q4 2021

 • Bruttosalget* var 306 boliger (225) med en salgsverdi på NOK 1 401 millioner (1 177)
 • Nettosalget* var 276 boliger (199) med en salgsverdi på NOK 1 265 millioner (1 010)
 • 456 boliger netto igangsatt (254), 334 boliger netto ferdigstilt (286), 324 boliger netto overlevert til kjøper (272)
 • 1 323 boliger netto under bygging (1 310) med en samlet salgsverdi på NOK 6 736 millioner (6 413)
 • 67 prosent av boliger under bygging (74) solgt ved utgangen av kvartalet
 • 25 ferdigstilte boliger som ikke var solgt ved kvartalsslutt (19)
 • IFRS**: Driftsinntekter på NOK 1 554 millioner (1 347). EBITDA justert for finanskostnader NOK 317 millioner (358), tilsvarende en margin på 20,4 prosent (26,6)
 • Resultat per aksje: NOK 2,34 (2,62)
 • NGAAP***: Driftsinntekter NOK 795 millioner (949). EBITDA på NOK 113 millioner (168). Det tilsvarer en margin på 14,2 prosent (17,8)
   

Hovedpunkter Q1-Q4 2021

 • IFRS**: Driftsinntekter på NOK 3 403 millioner (2 698)
 • EBITDA justert for finanskostnader NOK 756 millioner (679). Det tilsvarer en margin på 22,2 prosent (25,2)
 • Resultat per aksje: NOK 5,40 (5,32 – ikke medregnet NOK 11,01 fra UP-transaksjonen)
 • Styret foreslår et utbytte på NOK 3,00 per aksje for andre halvår (3,00). Samlet ordinært utbytte for året blir NOK 5,00 per aksje (6,00).
 • NGAAP***: Driftsinntekter NOK 3 308 millioner (3 216). EBITDA på NOK 524 millioner (632). Det tilsvarer en margin på 15,8 prosent (19,7)
 • Bruttosalget* var 907 boliger (816) med en salgsverdi på NOK  4 506 millioner (4 235)
 • Nettosalget* var 821 boliger (683) med en salgsverdi på NOK 4 026 millioner (3 460)
 • 880 boliger netto igangsatt (496), 867 boliger netto ferdigstilt (691) og 894 boliger netto overlevert til kjøper (720) 
   

* Solgte enheter er inngåtte salgskontrakter med kunder iht. bustadoppføringslova. Etter IFRS inntektsføres disse ved overlevering. Nettosalget inkluderer Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter. Bruttosalget inkluderer alle boliger i samarbeidsprosjekter.
** I henhold til IFRS inntektsføres boligene når de overleveres til kjøper. IFRS- resultatet nå er derfor primært fra boliger som i hovedsak er igangsatt for om lag to år siden.
*** NGAAP viser løpende avregning. Det vil si at resultatene tas ut løpende basert på fremdrift og salg i prosjektene. Dette viser den løpende verdiskapingen i selskapet.

Webcast av presentasjonen kan følges fra 0830 her.


For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Christopher Brunvoll, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 98 82 92 22, e-post: chbr@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no


Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Stockholm. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no
 

Denne meldingen ble distribuert av Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, Selvaag Bolig ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.