Selvaag Bolig ASA: Oppdatert innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Dette er en oppdatering av meldingen som ble sendt 14. november 2014 klokken 13.37. Årsak til oppdatering: Valg av medlem til valgkomiteen som ny sak på dagsorden. 

Ekstraordinær generalforsamling i Selvaag Bolig ASA vil bli avholdt 9. desember 2014 kl. 12.00 i selskapets lokaler i Silurveien 2, 0311 Oslo.

Vedlagt innkalling, påmeldings- og fullmaktsblanketter publiseres på www.selvaagboligasa.no og sendes til aksjonærer 18. november. Valgkomiteens innstilling publiseres på www.selvaagboligasa.no 18. november.

For mer informasjon:

Kristoffer Gregersen, kommunikasjonsdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker