Selvaag Bolig ASA: Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Selvaag Bolig ASA ble avholdt 27. juni 2013. Alle vedtak ble fattet i tråd med styrets forslag i innkallingen.

Protokollen er vedlagt.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker