Selvaag Bolig ASA: Protokoll fra ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Selvaag Bolig ASA ble avholdt onsdag 29. april 2015 at Silurveien 2 i Oslo. Alle vedtak ble fattet i tråd med styrets forslag i innkallingen. 

Protokoll vedlagt

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner