Selvaag Bolig ASA: Protokoll fra ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Selvaag Bolig ASA ble avholdt onsdag 23. april 2014 på Madserud gård i Oslo. Alle vedtak ble fattet i tråd med styrets forslag i innkallingen.

Protokoll vedlagt

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12