Selvaag Bolig ASA: Q1 2014: Gode marginer og bedre salg

Første kvartal 2014:
  • Oppsving i salget grunnet bedret marked
  • Fremdeles høy byggeaktivitet og stabilt antall igangsettelser
  • 139 boliger solgt, 77 boliger igangsatt og 80 boliger overlevert
  • Driftsinntekter (NGAAP) på NOK 688,2 millioner, EBITDA-resultat på NOK 123,7 millioner
  • Tomtekjøp i Oslo og Trondheim 
I første kvartal 2014 hadde Selvaag Bolig hadde driftsinntekter (NGAAP) på 688,2 millioner kroner. EBITDA-resultatet endte på 123,7 millioner kroner, noe som tilsvarer en margin på 18 prosent.
- Vi leverer gode marginer på prosjekter under bygging, og opplever at nyboligsalget er i ferd med å ta seg opp igjen. Det er flere på visning, og vi sikrer nok forhåndssalg til at vi kan starte bygging. Ved utgangen av kvartalet lå vi foran salgsbudsjettet, og den positive utviklingen har fortsatt inn i andre kvartal, sier administrerende direktør Baard Schumann.
Selvaag Bolig hadde byggestart på 77 boliger i løpet av kvartalet, og ved utgangen av perioden hadde selskapet 1 474 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på omlag 5,4 milliarder kroner. Selskapet hadde åtte ferdigstilte boliger som ikke var solgt.
Ved utgangen av første kvartal var 75 prosent av boligene som er under bygging solgt. Ettersom solgte boliger inntektsføres først ved overlevering, representerer beholdningen av solgte boliger betydelige verdier for Selvaag Bolig fremover. IFRS-resultatet for første kvartal 2014 er som ventet lavt grunnet relativt få overleveringer i perioden.
Inntektene for overleverte boliger i henhold til IFRS-rapporteringen endte på 244,6 millioner kroner, og EBITDA-resultatet på ni millioner kroner, tilsvarende en margin 3,7 prosent. 
I første kvartal 2013 var IFRS-driftsinntektene på 523,8 millioner kroner og EBITDA-resultatet var 102,2 millioner kroner, tilsvarende en margin på 16,4 prosent. Driftsinntektene (NGAAP) for kvartalet var 637,6 millioner kroner og EBITDA-resultatet var 144,3 millioner kroner, tilsvarende en margin på 22,6 prosent.
Rapport for Q1 2014 kan lastes ned her: http://www.selvaagbolig/investor
Resultater for andre kvartal 2014 legges frem 19. august 2014.
 
For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no
 
Haavard Rønning, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.no
Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.
www.selvaagbolig.no/investor
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12