Selvaag Bolig ASA: Q1 2014: Invitasjon til presentasjon av resultater for første kvartal 2014

Selvaag Bolig ASA offentliggjør resultater for første kvartal 2014 torsdag 22. mai klokken 07.00. Kvartalsrapport og presentasjon vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.selvaagbolig.no/investor og www.newsweb.no, samt via nyhetstjenester.

Administrerende direktør Baard Schumann og finansdirektør Haavard Rønning vil presentere selskapets resultater klokken 08.30 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24-26 i Oslo. Lett frokost serveres fra klokken 08.00.

Presentasjonen overføres via webcast. Link til webcast er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.

www.selvaagbolig.no/investor

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner