Selvaag Bolig ASA: Q1 2016: Rekordsalg

Første kvartal 2016:

  • Tidenes høyeste verdi på solgte boliger NOK 1056 millioner (1020)
  • 280 boliger solgt (308), 230 boliger igangsatt (284) og 179 boliger overlevert til kjøper (224)
  • IFRS: Driftsinntekter på NOK 624 millioner (756), EBITDA justert for finanskostnader NOK 91 millioner (121), tilsvarende en margin på 14,6 prosent (16,0)
  • NGAAP (løpende avregning): Driftsinntekter NOK 815 millioner (827). EBITDA på NOK 132 millioner (140), tilsvarende en margin på 16,1 prosent (17,0)
  • Utbytte for andre halvår 2015 på NOK 0,80 per aksje vedtatt og utbetalt etter kvartalets utløp
  • Høy markedsandel i Oslo

- Målt i verdi var dette det beste salgskvartalet i selskapets historie. Ettersom solgte boliger inntektsføres først ved overlevering vil dette gi sterke resultater på sikt. Gjennomsnittsprisen på solgte boliger har økt, og det er svært god lønnsomhet i prosjektene, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Selvaag Bolig igangsatte bygging av 230 boliger i løpet av kvartalet. Ved utgangen av perioden hadde selskapet 1 386 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på om lag 5 milliarder kroner. Selskapet hadde 58 ferdigstilte boliger som ikke var solgt. Ved utgangen av kvartalet var 80 prosent av boligene som er under bygging solgt.

- Alle igangsettelsene dette kvartalet var i Oslo-området der vi har opparbeidet oss en svært sterk posisjon. Vi har sterk tro på dette markedet fremover. Etterspørselen er svært høy, tilbudet er lavt og det reguleres for få boligtomter. Av de om lag 1 000 nye boligene som er til salgs i Oslo nå, har Selvaag Bolig en andel på om lag 30 prosent. Markedsutsiktene er også positive i Bergen og Trondheim, sier Schumann.

Live webcast kan følges fra 0830 her.

30-sekunders oppsummeringsfilm tilgjengelig her.

For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12