Selvaag Bolig ASA: Q1 2017: Stor verdiskaping og høye marginer

Report this content

Selvaag Bolig fortsetter den gode utviklingen. Ved utgangen av første kvartal hadde selskapet boliger for 6,34 milliarder kroner under bygging. 86 prosent var allerede solgt, og verdien var 1,31 millarder kroner høyere enn på samme tid i fjor.

- Vi fortsetter å levere gode resultater og marginer, og det er stor verdiskaping i selskapet. 99 og 87 prosent av boligene som ferdigstilles i 2017 og 2018 er allerede solgt. Vi vil med andre ord fortsette å levere gode resultater i tiden fremover, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Gjennom kvartalet har Selvaag Bolig styrket tomteporteføljen ytterligere med kjøp av fire tomter i Oslo, Ski og Trondheim som samlet vil gi om lag 750 boliger netto. Alle har planlagt salgsstart fra 2019.  

-  Vi har solgt svært godt de siste årene og investerer i sentrale tomter i pressområdene. Boligmarkedet hittil i 2017 har vært noe roligere enn i tidligere perioder, spesielt i Oslo, men vi selger likevel jevnt og godt i alle prosjekter. I Stavanger-området er markedet er derimot bedre enn på lenge og vi har hatt en vellykket salgsstart i mai. Vi har en sterk posisjon i dette markedet, sier Schumann.


Hovedpunkter for Q1 2017 (Q1 2016):
 

 • Bruttosalget* var 238 boliger (294) med en salgsverdi på NOK 1 284 millioner (1 156)
 • Nettosalget var 190 boliger (280) med en salgsverdi på NOK 984 millioner (1 056)
 • Gjennomsnittlig salgspris netto på NOK 5,2 millioner (3,8)
 • Gjennomsnittlig salgspris brutto på NOK 5,4 millioner (3,9)
 • 186 boliger netto igangsatt (230) og 85 boliger netto overlevert til kjøper (179)
 • 1 479 boliger netto under bygging (1 386) med en samlet salgsverdi på NOK 6 340 millioner (5 031)
 • 86 prosent av boliger under bygging (80) solgt ved utgangen av kvartalet
 • 32 ferdigstilte boliger som ikke var solgt ved kvartalsslutt (58)
 • IFRS:** Driftsinntekter på NOK 456 millioner (624), EBITDA justert for finanskostnader NOK 94 millioner (91), tilsvarende en margin på 20,5 prosent (14,6)
 • Resultat per aksje: NOK 0,82 (0,45)
 • NGAAP:*** Driftsinntekter NOK 818 millioner (815). EBITDA på NOK 203 millioner (132). Det tilsvarer en margin på 24,8 prosent (16,1)

 
*Nettosalget inkluderer Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter. Bruttosalget inkluderer alle boliger i samarbeidsprosjekter.
**I henhold til IFRS inntektsføres boligene når de overleveres til kjøper. IFRS-resultatet nå er derfor primært fra boliger som i hovedsak er igangsatt for om lag to år siden.
*** NGAAP viser løpende avregning. Det vil si at resultatene tas ut løpende basert på fremdrift og salg i prosjektene. Dette viser den løpende verdiskapingen i selskapet.

  

Live webcast kan følges fra 0830 her.

30-sekunders oppsummeringsfilm tilgjengelig her.


For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12