Selvaag Bolig ASA: Q1 2019: Solgte 270 boliger for 1,32 milliarder kroner

Report this content

Selvaag Bolig solgte 270 boliger til for 1 320 millioner kroner i første kvartal. Salget var spesielt godt i Oslo-regionen.

– Markedet har vært godt i første kvartal. Vi har opplevd god interesse for boligene vi har hatt i salg i alle markedene vi opererer. Salget har imidlertid vært spesielt godt i Oslo-området og vi har hatt vellykkede salgsstarter i blant annet Asker og Ås, sier administrerende direktør Olav H. Selvaag.

Nettosalget, det vil si salg justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter, endte på 243 boliger med en samlet verdi på 1 183 millioner kroner. I løpet av kvartalet igangsatte Selvaag Bolig bygging av 97 boliger. 12 boliger ble ferdigstilt og 29 ble overlevert til kjøper. Bruttosalget i kvartalet var på 270 boliger til en samlet verdi av 1 320 millioner kroner. Per 31. mars hadde Selvaag Bolig 1 534 boliger under bygging og 13 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

Nettosalget tilsvarende kvartal i 2018 var 185 boliger med en samlet verdi på 693 millioner kroner, og bruttosalget var 216 boliger for 788 millioner kroner.


For mer informasjon:

Olav H. Selvaag, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 67 388, e-post: ohs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no


Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner