Selvaag Bolig ASA: Q1 2020: God start på året

Report this content

Ved utgangen av første kvartal hadde Selvaag Bolig 1 431 boliger for 6 742 millioner kroner under bygging. 76 prosent av boligene under bygging og 82 prosent av boligene som ferdigstilles i 2020 var solgt ved utgangen av kvartalet

– Resultatene i kvartalet var i tråd med våre forventinger. Det er god verdiskaping i prosjektene, vi overleverte boliger med gode marginer og salgsgraden for boliger under bygging har økt. Salget har også vært godt, tatt i betraktning at samfunnet går gjennom en utfordrende periode. Vi har hatt god effekt av en målrettet kampanje og både solgt boliger med kort tid til ferdigstillelse og boliger i prosjekter der bygging ikke har startet. Dette har fortsatt etter kvartalsslutt. Vi har tilnærmet normal fremdrift på byggeplassene, sier CEO Rolf Thorsen.   

– Det er et stort boligbehov i Selvaag Boligs kjerneområder, og det forsvinner ikke på grunn av COVID-19. I tillegg har regjeringen myket opp boliglånsforskriften, styringsrenten er satt i null og det går mot åpning av arbeidsplasser. Det er viktig å huske på at boliger er hjem, ikke rene investeringsobjekter. Folk selger ikke hjemmene sine med tap med mindre de blir tvunget til det, og det er lite som tyder på at mange blir det. Vi har over 700 boliger i salg og tror på normalisering av boligmarkedet fremover, sier Thorsen.

Resultatmarginene er ikke direkte sammenlignbare med samme periode i fjor. I første kvartal 2020 overleverte selskapet i hovedsak boliger fra samarbeidsprosjekter. I samarbeidsprosjekter blir Selvaag Boligs andel av resultatene tatt inn netto, mens omsetningen påvirkes ikke. EBITDA-marginen blir derfor høy. I tillegg ble salget av store deler av Selvaag Boligs tomtebank til Urban Property gjennomført i første kvartal.
 

Hovedpunkter for første kvartal 2020 (2019)

  • 431 boliger netto under bygging (1 534) med en samlet salgsverdi på 6 742 millioner (7097).
  • 7prosent av boliger under bygging (70) solgt ved utgangen av kvartalet.
  • 82 prosent av boligene som ferdigstilles i 2020 er solgt.
  • Gjennomført transaksjon med salg av store deler av tomteporteføljen til Urban Property med en regnskapsmessig gevinst på NOK 1 029 millioner****.
  • Resultat før skatt NOK 1 137 millioner (-21)****.
  • IFRS**: Driftsinntekter på NOK 209 millioner (109), EBITDA justert for finanskostnader NOK 117 millioner (-9). Det tilsvarer en margin på 56 prosent (-8,2).
  • Resultat per aksje: NOK 12,8 (-0,16).
  • NGAAP***: Driftsinntekter NOK 756 millioner (680). EBITDA på NOK 160 millioner (154). Det tilsvarer en margin på 21,1 prosent (22,7).
  • 15 boliger netto igangsatt (97), 89 boliger netto ferdigstilt (12) og 114 boliger netto overlevert til kjøper (29).
  • Bruttosalget* var 196 boliger (270) med en salgsverdi på NOK 1 031 millioner (1 320). Nettosalget var 164 boliger (243) med en salgsverdi på NOK 840 millioner (1 183).

* Nettosalget inkluderer Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter. Bruttosalget inkluderer alle boliger i samarbeidsprosjekter.

** I henhold til IFRS inntektsføres boligene når de overleveres til kjøper. IFRS- resultatet nå er derfor primært fra boliger som i hovedsak er igangsatt for om lag to år siden.

*** NGAAP viser løpende avregning. Det vil si at resultatene tas ut løpende basert på fremdrift og salg i prosjektene. Dette viser den løpende verdiskapingen i selskapet.

**** Urban Property-transaksjonen hadde en engangseffekt på selskapets resultat før skatt på NOK 1 029 millioner. Øvrig resultat før skatt var NOK 108 millioner.

Live webcast kan følges fra 0830 her.

 

For mer informasjon:
Rolf Thorsen, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 19 373, e-post: rt@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12