Selvaag Bolig ASA: Q1 2021: Salgsrekord for Selvaag Bolig

Report this content

Selvaag Bolig solgte 274 boliger for 1 431 millioner kroner i første kvartal. Målt i verdi er dette det beste førstekvartalssalget og det nest beste kvartalssalget i selskapets historie. 

– Salget var svært godt i første kvartal. Det har vært stor etterspørsel i alle markedene vi opererer, men spesielt i randsonen til Oslo. Dette henger sammen med at vi har gode produkter på rett sted, at det er lav boliglånsrente og at det bygges for lite i Oslo. Vi har solgt godt i allerede igangsatte prosjekter og i tillegg hatt vellykkede salgsstarter. Det har vært spesielt høy etterspørsel etter våre Pluss-boliger som er boliger med fellesarealer og tjenester, sier administrerende direktør Sverre Molvik.

Nettosalget, det vil si salg justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter, endte på 248 boliger med en samlet verdi på 1242 millioner kroner. I løpet av kvartalet igangsatte Selvaag Bolig bygging av 134 boliger. 95 boliger ble ferdigstilt og 124 ble overlevert til kjøper. Per 31. mars hadde Selvaag Bolig 1 349 boliger under bygging og 17 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

Nettosalget tilsvarende kvartal i 2020 var 164 boliger med en samlet verdi på 840 millioner kroner, og bruttosalget var 196 boliger for 1 031 millioner kroner.

 

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

 

Denne meldingen ble distribuert av Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA.