Selvaag Bolig ASA: Q2 2013: Sterkt halvår for Selvaag Bolig

Report this content

Selvaag Bolig omsatte for 1,2 milliarder kroner i første halvår 2013, og EBITDA- marginen var 17,2 prosent. Resultatforbedring og høyt aktivitetsnivå i andre kvartal 2013 bidro til det gode halvårsresultatet.

Av en samlet omsetning på 620,9 millioner kroner i andre kvartal, endte EBITDA-resultatet på 94,3 millioner kroner. Dette er en betydelig økning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor da omsetningen var 494,4 millioner kroner og EBITDA-resultatet 64,2 millioner kroner.

- Resultatveksten i kvartalet kan i hovedsak tilskrives høy aktivitet i fjerde kvartal 2012 og i første halvår 2013, men til tross for en normalisering av markedet opplever vi høyt aktivitetsnivå og styrket markedsposisjon, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Videre har selskapet, i løpet av perioden, styrket sin finansielle posisjon gjennom å utstede et obligasjonslån på 500 millioner kroner. Lånet skal blant annet benyttes til å refinansiere bankgjeld, og bidra til å styrke selskapets finansielle fleksibilitet.

I løpet av andre kvartal solgte Selvaag Bolig 200 boliger til en samlet verdi av 722 millioner kroner. I løpet av kvartalet ble det igangsatte bygging av 284 boliger. 211 boliger ble ferdigstilt, hvorav 202 ble overlevert til kjøper. I tillegg ble det overlevert ti boliger som ble ferdigstilt i tidligere kvartaler.

I første halvår 2013 omsatte Selvaag Bolig for 1 144,6 millioner kroner, mot 686,4 millioner kroner i første halvår 2012. EBITDA-resultatet for årets seks første måneder endte på 196,5 millioner kroner, tilsvarende en resultatmargin på 17,2 prosent mot  85,7 millioner kroner eller 12,5 prosent i tilsvarende periode året før.

Ved utgangen av andre kvartal hadde Selvaag Bolig totalt 1 131 enheter under bygging til en samlet salgsverdi på 4 163 millioner kroner. Salg resultatføres først ved overlevering av ferdigstilte boliger til kjøper.

Rapporten for andre kvartal 2013 kan lastes ned fra www.selvaagbolig.no/investor


For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Haavard Rønning, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen og Stavanger. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.

www.selvaagbolig.no/investor

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12