Selvaag Bolig ASA: Q2 2016: Nytt rekordsalg og utbytte

Andre kvartal 2016:

 • Tidenes høyeste verdi på solgte boliger NOK 1367 millioner (693)
 • 326 boliger solgt (210), 253 boliger igangsatt (199) og 307 boliger overlevert til kjøper (232)
 • Gjennomsnittlig salgspris på NOK 4,2 millioner (3,3)
 • IFRS: Driftsinntekter på NOK 1 104 millioner (830), EBITDA justert for finanskostnader NOK 161 millioner (151), tilsvarende en margin på 14,6 prosent (18,2)
 • Resultat per aksje: NOK 0,90 (0,86)
 • NGAAP (løpende avregning): Driftsinntekter NOK 808 millioner (858). EBITDA på NOK 135 millioner (125). Det tilsvarer en margin på 16,8 prosent (14,6)

Første halvår 2016:

 • Tidenes høyeste verdi på solgte boliger NOK 2 423 millioner (1714)
 • 606 boliger solgt (518), 483 boliger igangsatt (483) og 486 boliger overlevert til kjøper (456)
 • IFRS: Driftsinntekter på NOK 1728 millioner (1586), EBITDA justert for finanskostnader NOK 252 millioner (272), tilsvarende en margin på 14,6 prosent (17,1)
 • NGAAP: Driftsinntekter NOK 1,62 milliarder (1,69). EBITDA (løpende avregning) på NOK 267 millioner (266). Det tilsvarer en margin på 16,4 prosent (15,8)
 • Resultat per aksje: NOK 1,35 (1,52)
 • Styret foreslår et utbytte på NOK 0,65 per aksje for første halvår (0,70)
 

Selvaag Bolig overleverte 486 boliger for 1,70 milliarder kroner i første halvår. Selskapets styre foreslår et utbytte på 0,65 kroner per aksje for perioden.

- Vi overleverte mange boliger i løpet av halvåret og marginen var som forventet fortsatt høy. Den løpende resultatutviklingen i prosjektene var også svært god. Gjennomsnittsprisen per bolig har økt og salget var det beste i selskapets historie. Ettersom våre kostnader er faste og solgte boliger først inntektsføres ved overlevering, vil dette kunne gi svært sterke resultater på sikt, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Ved utgangen av perioden hadde selskapet 1 344 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på om lag 5 milliarder kroner. 83 prosent av disse var solgt. Selskapet hadde 54 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

- Vi har tro på god utvikling fremover. Etterspørselen er svært høy i Oslo-området der vi har hovedtyngden av prosjektene våre. Markedsutsiktene er også positive i Bergen og Trondheim, og vi ser forsiktige tegn til bedring i Stavanger-området.

Live webcast kan følges fra 0830 her.

30-sekunders oppsummeringsfilm tilgjengelig her.

For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12