Selvaag Bolig ASA: Q2 2017: Høye marginer og utbytte

Selvaag Bolig hadde et EBITDA-resultat (IFRS) på 307,1 millioner kroner for første halvår. Resultatet er 110,8 millioner kroner høyere enn for samme periode i fjor. Selskapets styre har besluttet å betale utbytte på 1,20 kroner per aksje for perioden.

-  Resultatet gjør at styret har besluttet å betale ut et utbytte som er det høyeste i selskapets historie. Dette har bakgrunn i både gode resultater og fremtidsutsikter, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Ved utgangen av andre kvartal hadde Selvaag Bolig 1 586 boliger netto under bygging med en samlet salgsverdi på over 7 milliarder kroner. 78 prosent av disse er allerede solgt.

- Verdien på boligene vi har under bygging er rekordhøy. Dette er boliger som skal overleveres i løpet av de tre neste årene. Det betyr at vi kommer til å levere gode resultater fremover og at risikoen er lav, sier Schumann.

I løpet av halvåret solgte Selvaag Bolig 425 boliger med en salgsverdi på 1 994 millioner kroner. Det tilsvarer en gjennomsnittspris per bolig på 4,7 millioner kroner.

-  Vi har tro på et stabilt og godt marked fremover. Oslo-markedet er roligere enn i tidligere perioder, men vi har salg og god fremdrift i alle prosjektene våre. Markedet er også kraftig forbedret i Stavanger-området der vi nå selger godt og har en sterk posisjon, sier Schumann.

Første halvår 2017:

 • Utbytte på NOK 1,20 per aksje for første halvår (0,65)
 • IFRS:** Driftsinntekter på NOK 1 591 millioner (1 728), EBITDA justert for finanskostnader NOK 338 millioner (252), tilsvarende en margin på 21,3 prosent (14,6)
 • Resultat per aksje: NOK 2,39 (1,35)
 • NGAAP:*** Driftsinntekter NOK 1 784  millioner (1 623). EBITDA på NOK 473 millioner (267). Det tilsvarer en margin på 26,5 prosent (16,4)
 • Bruttosalget var 425 boliger (702) med en salgsverdi på NOK 1 994 millioner (2 728). Det tilsvarer en gjennomsnittlig salgspris på NOK 4,7 millioner (3,9)
 • Nettosalget var 355 boliger (606) med en salgsverdi på NOK 1 617 millioner (2 423). Det tilsvarer en gjennomsnittlig salgspris på NOK 4,6 millioner (4,0)
 • 504 boliger netto igangsatt (483) og 307 boliger netto overlevert til kjøper (486)

Andre kvartal 2017:

 • Tidenes høyeste verdi på boliger under bygging
 • 1 586 boliger netto under bygging (1 344) med en samlet salgsverdi på 7 074 millioner (5 075)
 • 78 prosent av boliger under bygging (83) solgt ved utgangen av kvartalet
 • 99 prosent av boligene som ferdigstilles i 2017 er solgt, 87 prosent av boligene som ferdigstilles i 2018 er solgt.
 • IFRS:** Driftsinntekter på NOK 1135 millioner (1104), EBITDA justert for finanskostnader NOK 245 millioner (161), tilsvarende en margin på 21,6 prosent (14,6)
 • Resultat per aksje: NOK 1,58 (0,90)
 • NGAAP:*** Driftsinntekter NOK 967 millioner (808). EBITDA på NOK 271 millioner (135). Det tilsvarer en margin på 28 prosent (16,8)
 • Bruttosalget* var 187 boliger (408) med en salgsverdi på NOK 710 millioner (1 642)
 • Nedbetalt obligasjonslån på NOK 500 millioner et år før forfall
 • Kjøp av tre tomter i Oslo, Ås og Lørenskog som vil gi om lag 690 enheter netto (Selvaag Boligs andel)
 • Nettosalget var 165 boliger (326) med en salgsverdi på NOK 633 millioner (1 370)
 • 318 boliger netto igangsatt (253) og 222 boliger netto overlevert til kjøper (307)

*Nettosalget inkluderer Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter. Bruttosalget inkluderer alle boliger i samarbeidsprosjekter.
**I henhold til IFRS inntektsføres boligene når de overleveres til kjøper. IFRS-resultatet nå er derfor primært fra boliger som i hovedsak er igangsatt for om lag to år siden.
*** NGAAP viser løpende avregning. Det vil si at resultatene tas ut løpende basert på fremdrift og salg i prosjektene. Dette viser den løpende verdiskapingen i selskapet.

Live webcast kan følges fra 0830 her.

30-sekunders oppsummeringsfilm tilgjengelig her.

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12