Selvaag Bolig ASA: Q3 2013 Solgte boliger for 625 millioner kroner i tredje kvartal

Selvaag Bolig ASA solgte 236 boliger i tredje kvartal med en samlet verdi på 625 millioner kroner.  Ved utgangen av perioden hadde selskapet 1 279 boliger under bygging.

- Det er fortsatt stort behov for nye boliger, men boligmarkedet er mer avventende enn i første halvår. Vi opplever relativt god etterspørsel etter boliger i prissegmentet to til fire millioner kroner, men det er blitt vanskeligere å selge dyrere boliger, sier administrerende direktør Baard Schumann.   

I løpet av kvartalet har Selvaag Bolig hatt salgsstart på totalt 343 boliger i og rundt Stor-Oslo og Stavanger. Selskapet hadde byggestart på 335 boliger i tredje kvartal.

188 boliger ble ferdigstilt, hvorav 176 ble overlevert til kjøper. Tre av de tolv ferdigstilte enhetene som ikke er overlevert til kjøper er solgt.

I tillegg har det vært overlevering av elleve enheter i tredje kvartal, som ble ferdigstilt i tidligere kvartaler. Per 30. september hadde selskapet 22 usolgte boliger som var ferdigstilt.

I tredje kvartal 2012 solgte Selvaag Bolig 303 boliger til en samlet verdi på 966 millioner kroner, og hadde 993 boliger under bygging ved utgangen av perioden.


For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Haavard Rønning, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 400 20 019, e-post: hroe@selvaagbolig.no


Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen og Stavanger. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Løren i Oslo.

www.selvaagbolig.no/investor

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner