Selvaag Bolig ASA: Q3 2014: Kraftig salgsøkning og gode resultater

Tredje kvartal 2014:

  • Forventet utbytte på minimum NOK 1 per aksje for 2014
  • Godt salg i kjerneområdene og gode marginer for boliger under bygging og overleverte boliger
  • Salgsverdi for solgte boliger økte med 46 prosent
  • Driftsinntekter (NGAAP) på NOK 723,5 millioner
  • Resultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på NOK 120 millioner, tilsvarende 16,6 prosent margin
  • 259 boliger solgt, 203 boliger igangsatt og 279 boliger overlevert

I tredje kvartal 2014 hadde Selvaag Bolig driftsinntekter (NGAAP) på 723,5 millioner kroner, opp fra 613,7 millioner kroner i samme periode året før. EBITDA endte på 120 millioner kroner, mot 104,5 millioner kroner i tredje kvartal 2013, tilsvarende en margin på henholdsvis 16,6 og 17 prosent.

- Vi selger godt og leverer svært gode resultater i alle våre prosjekter. Vi ser at strategien om fritt entreprenørvalg, spesifikke geografiske satsningsområder og rimelige boligtyper gir positiv effekt både på salgsvolum og resultater. Vi har levert jevnt over tid og alt ligger til rette for at 2014 blir et betydelig bedre år enn forventet, sier administrerende direktør Baard Schumann.

- De gode resultatene hittil i år, og et stort antall overleveringer i fjerde kvartal 2014, gjør at selskapet allerede nå ser muligheten for et utbytte for 2014 på minimum 1 krone per aksje. Det er en dobling fra 2013.

Totalt solgte Selvaag Bolig 259 boliger (236) i kvartalet til en samlet verdi på 915 millioner kroner (625). Salgsverdien for de solgte boligene var 46 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor.

I løpet av perioden ble det igangsatt bygging av 203 boliger (335), og ved utgangen av perioden hadde 1 347 boliger (1 279) under bygging til en samlet salgsverdi på omlag 5,2 milliarder kroner (4,7). Det ble totalt overlevert 279 boliger (187) i kvartalet. Dette inkluderer boliger som ble ferdigstilt i tidligere kvartaler. Ved utgangen av perioden hadde selskapet 18 ferdigstilte boliger (22) som ikke var solgt.

Per 30. september var 76 prosent (76) av boligene som er under bygging solgt. Ettersom solgte boliger inntektsføres først ved overlevering, representerer beholdningen av solgte boliger betydelige verdier for Selvaag Bolig fremover.

Inntektene for overleverte boliger i henhold til IFRS-rapporteringen endte på 764,7 millioner kroner (676,7) i tredje kvartal. EBITDA endte på 95,3 millioner kroner i perioden (91), tilsvarende en margin på 12,5 prosent (13,5). Justert for finanskostnader inkludert i prosjektkostnadene endte EBITDA på 124,8 millioner kroner (109,6), tilsvarende en margin på 16,3 prosent (16,2). Av de 279 boligene som ble overlevert i kvartalet var 95 studentboliger med en gjennomsnittsverdi på 700 000 kroner.

Rapport og presentasjon for Q3 2014 kan lastes ned her: http://www.selvaagboligasa.no

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12