Selvaag Bolig ASA: Q3 2015: Fortsatt gode resultater

Report this content

Tredje kvartal 2015:

  • IFRS: Driftsinntekter på NOK 778 millioner (765), EBITDA justert for finanskostnader NOK 134 millioner (125), tilsvarende en margin på 17,2 prosent (16,3)

  • NGAAP: Driftsinntekter NOK 826 millioner (724). EBITDA-resultat (løpende avregning) på NOK 122 millioner (120), tilsvarende en margin på 14,8 prosent (16,6)

  • 208 boliger solgt (259), 204 boliger igangsatt (203) og 202 boliger overlevert til kjøper (279)

  • Utbytte for første halvår 2015 på NOK 0,70 per aksje vedtatt og utbetalt etter kvartalets utløp

- Vi selger godt og leverer sterke resultater. Strategien vår om fritt entreprenørvalg, effektiv arealutnyttelse og satsing kun i de fire storbyområdene i Norge gir positiv effekt, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Selvaag Bolig igangsatte bygging av 204 boliger i løpet av kvartalet, og ved utgangen av perioden hadde selskapet 1 426 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på om lag 5,1 milliarder kroner. Selskapet hadde 25 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

Ved utgangen av tredje kvartal var 78 prosent av boligene som er under bygging solgt. Ettersom solgte boliger inntektsføres først ved overlevering, representerer beholdningen av solgte boliger betydelige verdier for Selvaag Bolig fremover.

- Vi har fortsatt sterk tro på boligmarkedet fremover og investerer i nye tomter spesielt i Stor-Oslo der det er bygget få nye boliger over tid. Etter kvartalsslutt har vi hatt svært gode salgsstarter på henholdsvis Valle Hovin og Fornebu på tomter som ble kjøpt så sent som i første kvartal 2015. Vi har også åpnet kontor i Bergen for å styrke vår tilstedeværelse der, sier Schumann. 

I tredje kvartal 2015 hadde Selvaag Bolig driftsinntekter for boliger som var overlevert (IFRS) på 778 millioner kroner, EBITDA-marginen justert for finanskostnader endte på 17,2 prosent. Driftsinntektene for boliger under bygging (NGAAP) for kvartalet var 826 millioner kroner og EBITDA-resultatet var 122 millioner kroner. Det tilsvarer en margin på 14,8 prosent.

I tredje kvartal 2014 var IFRS-driftsinntektene på 765 millioner kroner og EBITDA-marginen justert for finanskostnader endte på 16,3 prosent. De løpende driftsinntektene (NGAAP) for kvartalet var 724 millioner kroner og EBITDA-resultatet var 120 millioner kroner. Det tilsvarer en margin på 16,6 prosent.

Rapport for tredje kvartal 2015 kan lastes ned her: www.selvaagboligasa.no

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12