Selvaag Bolig ASA: Q3 2016: Høy aktivitet og positive utsikter

Tredje kvartal 2016:

  • Verdi på solgte boliger NOK 1130 millioner (750)
  • 277 boliger solgt (208), 223 boliger igangsatt (204) og 129 boliger overlevert til kjøper (202)
  • Gjennomsnittlig salgspris på NOK 4,1 millioner (3,6)
  • IFRS: Driftsinntekter på NOK 387 millioner (778), EBITDA justert for finanskostnader NOK 92 millioner (134), tilsvarende en margin på 23,8 prosent (17,2)
  • NGAAP (løpende avregning): Driftsinntekter NOK 941 millioner (826). EBITDA på NOK 203 millioner (122). Det tilsvarer en margin på 21,6 prosent (14,8)
  • Resultat per aksje: NOK 0,63 (0,76)

Selvaag Bolig solgte 277 boliger for 1130 millioner kroner i tredje kvartal. Økte boligpriser gir økt resultatmargin.

- Boligprisene i Oslo-området øker kraftig og det slår direkte ut i resultatene våre. Dette henger sammen med vår forretningsmodell der kostnader låses før salgsstart og boligene selges til markedspris gjennom hele prosjektets byggetid. Når boligprisene stiger øker lønnsomheten i prosjektene våre, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Selvaag Bolig igangsatte bygging av 223 boliger i løpet av tredje kvartal. Ved utgangen av september hadde selskapet 1 464 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på om lag 5,8 milliarder kroner. 90 prosent av disse er solgt. 31. oktober hadde selskapet 48 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

- Vi har sterk tro på markedet fremover. I Oslo-området, der vi har størstedelen av prosjektene våre, er etterspørselen svært høy og tilbudet lavt. Markedsutsiktene er positive også i Bergen og Trondheim, og vi ser tydelige tegn til bedring i Stavanger-området, sier Schumann.

Live webcast kan følges fra 0830 her.

30-sekunders oppsummeringsfilm tilgjengelig her.

For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12