Selvaag Bolig ASA: Q3 2017: Tomtekjøp i Oslo og gode resultatutsikter

Report this content

Hittil i år har Selvaag Bolig solgt boliger for 2 867 millioner kroner.

-  Markedet er betydelig roligere enn i tidligere perioder, men salget vårt har likevel vært godt. Vi har gode boliger på de rette stedene, og har stor tro på god utvikling videre. Vi har derfor blant annet inngått avtale om kjøp av tomter tilknyttet Bjerke Travbane i Oslo. Dette er en av de beste gjenværende utviklingstomtene i Oslo og kan gi mer enn 1 500 boliger, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Hittil i år har Selvaag Bolig hatt driftsinntekter på 1,97 milliarder kroner og marginen har vært 19,7 prosent.

- Vi leverer gode resultater og kommer til å fortsette med det fremover. Det var som ventet få overleveringer i tredje kvartal isolert, men vi skal ferdigstille 336 boliger neste kvartal. I 2018 ferdigstiller vi 850 boliger og 86 prosent av disse er allerede solgt. Vi kan derfor allerede nå si at vi kommer til å levere et godt 2018, sier Schumann.

Selvaag Bolig har totalt 1582 boliger under bygging med en salgsverdi på 7 047 millioner kroner. 78 prosent av disse er allerede solgt.

Q3 2017 (2016)

 • Bruttosalget* var 207 boliger (298) med en salgsverdi på NOK 843 millioner (1 234)
 • Nettosalget var 178 boliger (277) med en salgsverdi på NOK 684 millioner (1 130)
 • 1 582 boliger netto under bygging (1 464) med en samlet salgsverdi på 7 047 millioner (5 775)
 • 78 prosent av boliger under bygging (90) solgt ved utgangen av kvartalet
 • 99 prosent av boligene som ferdigstilles i 2017 er solgt, 86 prosent av boligene som ferdigstilles i 2018 er solgt.
 • IFRS**: Driftsinntekter på NOK 379 millioner (387), EBITDA justert for finanskostnader NOK 45 millioner (92), tilsvarende en margin på 11,8 prosent (23,8)
 • Resultat per aksje: NOK 0,18 (0,63)
 • NGAAP***: Driftsinntekter NOK 498 millioner (941). EBITDA på NOK 103 millioner (203). Det tilsvarer en margin på 20,7 prosent (21,6)
 • Avtale om kjøp av tomt på Bjerke til 1 500 boliger
 • 77 boliger netto igangsatt (223) og 75 boliger netto overlevert til kjøper (129)

Q1-Q3 2017

 • Bruttosalget* var 632 boliger (1 000) med en salgsverdi på NOK 2 867  millioner (3 962)
 • Nettosalget var 533 boliger (883) med en salgsverdi på NOK 2 316 millioner (3 600)
 • IFRS: Driftsinntekter på NOK 1 970 millioner (2 115), EBITDA justert for finanskostnader NOK 383 millioner (344), tilsvarende en margin på 19,5 prosent (16,3)
 • Resultat per aksje: NOK 2,57 (1,98)
 • NGAAP: Driftsinntekter NOK 2 282 millioner (2 564). EBITDA på NOK 576 millioner (470). Det tilsvarer en margin på 25,3 prosent (18,3)
 • 582 boliger netto igangsatt (706) og 382 boliger netto overlevert til kjøper (615)

*Nettosalget inkluderer Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter. Bruttosalget inkluderer alle boliger i samarbeidsprosjekter.
**I henhold til IFRS inntektsføres boligene når de overleveres til kjøper. IFRS-resultatet nå er derfor primært fra boliger som i hovedsak er igangsatt for om lag to år siden.
*** NGAAP viser løpende avregning. Det vil si at resultatene tas ut løpende basert på fremdrift og salg i prosjektene. Dette viser den løpende verdiskapingen i selskapet.

Live webcast kan følges fra 0830 her.

30-sekunders oppsummeringsfilm tilgjengelig her.

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12