Selvaag Bolig ASA: Q3 2021: Har solgt 601 boliger for 3,1 milliarder kroner hittil i år

Report this content

Selvaag Bolig solgte 147 boliger for 731 millioner kroner i tredje kvartal. Hittil i år har Selvaag Bolig solgt 601 boliger for 3 097 millioner kroner. Justert for Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter er salget hittil i år 13 prosent høyere enn i samme periode i fjor. 

– Boligsalget har som forventet vært roligere i tredje kvartal. Dette skyldes blant annet at sommersalget var mer normalt enn det vi har sett de siste årene, og varslete renteøkninger. Vi har likevel solgt godt i flere prosjekter og lykkes derfor med å igangsette bygging av 148 boliger, sier administrerende direktør Sverre Molvik.

Han sier at selskapet forventer at boligmarkedet vil være normalt godt fremover og at etterspørselen og prisutviklingen vil være god i Selvaag Boligs satsningsområder.

– Vi tror også at Stor-Oslo-markedet på sikt vil oppleve et nytt pris- og etterspørselspress fordi det bygges for lite Oslo i kommune. I fjerde kvartal har vi salgsstart på vårt første Plussbolig-prosjekt i Trondheim. Det er mange forhåndsinteressenter og vi forventer godt salg der, sier Molvik.

Nettosalget, det vil si salg justert for Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter, endte på 125 boliger for 634 millioner kroner i tredje kvartal. Hittil i år er nettosalget 545 boliger for til sammen 2 753 millioner kroner.

Det ble igangsatt bygging av 14
8 boliger, ferdigstilt 318 boliger, og overlevert 314 boliger til kjøper. Per 30. september hadde Selvaag Bolig 1 201 boliger under bygging og 16 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.


Hittil i år har Selvaag Bolig igangsatt bygging av 424 boliger, ferdigstilt 533 boliger og overlevert 570 boliger til kjøper. 

tredje kvartal 2020 solgte Selvaag Bolig 178 boliger netto for 910 millioner kroner. Bruttosalget i tredje kvartal 2020 var på 209 boliger for 1 104 millioner kroner. I løpet av de ni første månedene av 2020 solgte Selvaag Bolig 483 boliger netto for 2 450 millioner kroner. Bruttosalget i samme periode var på 591 boliger for 3 085 millioner kroner.

 

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post:
smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post:
kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Stockholm. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

 

Denne meldingen ble distribuert av Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og strategi, Selvaag Bolig ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner