Selvaag Bolig ASA: Q4 2014: Svært gode resultater gir økt utbytte

Året 2014:

 • Inntekter på NOK 2,95 milliarder (2,2), EBITDA justert for finanskostnader NOK 488,6 millioner (347,8), tilsvarende en margin på 16,6 prosent (15,8).
 • EBITDA-resultat (løpende avregning) på NOK 495,4 millioner (422,7), tilsvarende en margin på 15,9 prosent (16,3)
 • 861 boliger overlevert til kjøper (687), 886 boliger solgt (740), 757 boliger igangsatt (1083) og 1308 boliger under bygging (1474)
 • 77 prosent salgsgrad på boliger under bygging (76)
 • Verdi på boliger under bygging NOK 4,7 milliarder (5,4)
 • NOK 709 millioner merverdi på tomtebank
 • Tomtekjøp i kjerneområdene
 • Styret foreslår et utbytte på NOK 1,20 per aksje for 2014 (0,50)


Fjerde kvartal 2014:

 • Inntekter på NOK 1 126 millioner (376), EBITDA justert for finanskostnader NOK 222 millioner (8), tilsvarende en margin på 19,7 prosent (2,1)
 • EBITDA-resultat (løpende avregning) på NOK 130,7 millioner (83,2), tilvarende en margin på 15 prosent (11)
 • 266 boliger overlevert til kjøper (118), 233 boliger solgt (61) og 280 boliger igangsatt (296)
 • Tomtekjøp i Oslo og Stockholm

For året 2014 hadde Selvaag Bolig driftsinntekter på 2,95 milliarder kroner, opp fra 2,2 milliarder kroner året før. EBITDA-resultat justert for finanskostnader endte på 488,6 millioner kroner (347,8), tilsvarende en margin på 16,6 prosent. Basert på løpende avregning var EBITDA-marginen for 2014 15,9 prosent. Selskapets styre innstiller på utbytte på NOK 1,20 per aksje, en økning på 140 prosent fra 2013.     

- Totalt sett ble dette et svært godt år for selskapet. Boligmarkedet var rolig på starten av året, men forbedret seg kontinuerlig i årets ni siste måneder. Gode resultater over tid gjør at styret innstiller på et utbytte for 2014 på 1,20 kroner per aksje. Dette er betydelig høyere enn det som er kommunisert tidligere, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Godt salg ga byggestart for 757 boliger, og ved utgangen av 2014 hadde selskapet 1 308 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på omlag 4,7 milliarder kroner. På samme tid hadde selskapet 39 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

En ekstern verdivurdering fastsetter verdien av Selvaag Boligs ubebygde tomter til 2 225 millioner kroner, 709 millioner kroner over bokført verdi. Gjennom 2014 har Selvaag Bolig styrket tomteporteføljen ytterligere i blant annet Oslo og Stockholm.

- Vi er svært optimistiske med tanke på 2015. På starten av året har boligmarkedet vært svært godt, og med sterk urbanisering og lav boliglånsrente ventes den positive utviklingen å fortsette. Det er spesielt stort behov for nye boliger i de største byene, og vi har gode prosjekter på de rette stedene, sier Schumann.

Rapport for Q4 2014 kan lastes ned her: http://www.selvaagboligasa.no

For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, finansdirektør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no


Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12