Selvaag Bolig ASA: Q4 2015: Sterke resultater gir økt utbytte

Hovedpunkter for året 2015:
 • IFRS: Driftsinntekter på NOK 3 246 millioner (2,945), EBITDA justert for finanskostnader NOK 538,9 millioner (488,6). Det tilsvarer en margin på 16,6 prosent (16,6)
 • NGAAP: Driftsinntekter NOK 3 229 millioner (3,113). EBITDA (løpende avregning) på NOK 492 millioner (495). Det tilsvarer en margin på 15,2 prosent (15,9)
 • 893 boliger overlevert til kjøper (861), 935 boliger solgt (886), 858 boliger igangsatt (757) og 1339 boliger under bygging (1308)
 • Verdi på boliger under bygging NOK 4 740 millioner (4 689)
 • 88 prosent salgsgrad for boliger som ferdigstilles i 2016, 79 prosent salgsgrad på boliger under bygging (77)
 • Tomtekjøp i kjerneområdene
 • NOK 881 millioner (709) merverdi på tomtebank
 • Styret foreslår et utbytte for andre halvår 2015 på NOK 0,80 per aksje. Utbyttet totalt for 2015 vil da være NOK 1,50 per aksje (1,20)
Hovedpunkter for fjerde kvartal 2015:
 • IFRS: Driftsinntekter på NOK 882 millioner (1 126), EBITDA justert for finanskostnader NOK 133 millioner (222). Det tilsvarer en margin på 15,1 prosent (19,7)
 • NGAAP: Driftsinntekter NOK 718 millioner (871). EBITDA (løpende avregning) på NOK 105 millioner (131). Det tilsvarer en margin på 14,6 prosent (15,0)
 • 235 boliger overlevert til kjøper (266), 209 boliger solgt (233) og 171 boliger igangsatt (280)

Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på 3,25 milliarder kroner, og en EBITDA-margin justert for finanskostnader på 16,6 prosent. Gode resultater og fremtidsutsikter gjør at selskapets styre foreslår et utbytte på NOK 0,80 per aksje for andre halvår 2015. Det gir et utbytte på NOK 1,50 per aksje for året, en økning på 25 prosent fra 2014.

- 2015 har vist at vi lever opp til vår ambisjon er å være en ledende aktør både når det gjelder kvalitet, salgstall, resultat og avkastning til aksjonærer. Selv med oppbremsing i Stavanger-markedet, solgte vi totalt 935 boliger for 3,2 milliarder kroner. 88 prosent av boligene vi ferdigstiller i 2016 allerede er solgt. Vi vil med andre ord fortsette å levere gode resultater i tiden fremover, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Salg i 2015 ga byggestart for 858 boliger. Ved utgangen av året hadde selskapet 1 339 boliger under bygging med en verdi på 4,74 milliarder kroner. 77 prosent av disse var solgt. Ved årsslutt hadde selskapet 65 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

Med utgangspunkt i årets resultat og dagens fremtidsutsikter foreslår styret i Selvaag Bolig ASA et utbytte for andre halvår 2015 på NOK 0,80 per aksje. Utbyttet totalt for 2015 vil da være NOK 1,50 per aksje (1,20). Dette er en økning på 25 prosent fra 2014 og tett oppunder målet om å betale ut inntil 50 prosent av resultatet etter skatt som utbytte.     

Gjennom 2015 har Selvaag Bolig styrket tomteporteføljen ytterligere i blant annet Oslo, Trondheim og Bergen for å kunne møte stor etterspørsel.

- Vi er optimistiske med tanke på markedsutviklingen i kjerneområdene våre i året som kommer. Sterk urbanisering og lav boliglånsrente gir stort behov for nye boliger i regioner vi har en sterk posisjon. 2016 har startet bra og ser bra ut videre for Selvaag Bolig, sier Schumann.

Live webcast kan følges fra 0830 her.


For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12