Selvaag Bolig ASA: Q4 2016: Sterke resultater, økt utbytte og sikre inntekter

2016 ble et rekordår for Selvaag Bolig både når det gjelder salg og lønnsomhet. Det gir økt utbytte og svært gode resultater fremover.

Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på 3,0 milliarder kroner, og en EBITDA-margin justert for finanskostnader på 17,1 prosent. 98 prosent av boligene som ferdigstilles i 2017og 87 prosent av boligene som ferdigstilles i 2018 er allerede solgt. Sterke resultater og gode fremtidsutsikter gjør at selskapets styre foreslår et utbytte på NOK 0,95 per aksje for andre halvår 2016. Det gir et utbytte på totalt NOK 1,60 per aksje for året.

- 2016 har vært et svært godt år både for Selvaag Bolig. Vi solgte totalt 1044 boliger for 4,36 milliarder kroner som er det høyeste for selskapet noensinne både når det gjelder antall og verdi, og prisutviklingen på nye boliger har gitt resultatene våre et løft, sier administrerende direktør Baard Schumann

- Det gode markedet har gjort at vi har kommet raskt i gang med bygging i en rekke prosjekter og at en stor andel av boligene som ferdigstilles de neste to årene allerede er solgt. Vi vil med andre ord levere gode resultater og høye marginer i tiden fremover samtidig som risikoen er lav, sier administrerende direktør Baard Schumann.

Ved utgangen av året hadde selskapet 1 356 boliger under bygging med en salgsverdi på 5,7 milliarder kroner. 85 prosent av disse var solgt. Ved årsslutt hadde selskapet 43 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

Gjennom 2016 har Selvaag Bolig styrket tomteporteføljen ytterligere blant annet med kjøp av Fornebu Sentrum i samarbeid med Mohn-familien som vil bli endestasjon for Fornebubanen og gi rom for over 2 000 boliger. Dette er det største tomtekjøpet i selskapets historie, og selskapet har nå en tomtebank  i Stor-Oslo som kan gi over 8 000 boliger. 

-  2017 har startet godt for Selvaag Bolig, og vi er optimistiske med tanke på markedsutviklingen i kjerneområdene våre i året som kommer. Renten er lav, og befolkningsvekst og sentralisering gir et stort behov for nye boliger i områder vi har en sterk posisjon, sier Schumann.

Hovedpunkter for året 2016:

 • Verdi på solgte boliger NOK 4 360 millioner (3 214)
 • 1044 boliger solgt (935), 902 boliger igangsatt (858) og 869 boliger overlevert til kjøper (893)
 • Gjennomsnittlig salgspris på NOK 4,2 millioner (3,4)
 • 1 356 boliger under bygging (1 339) med salgsverdi på NOK 5 709 millioner (4 740)
 • 98 prosent av boligene som ferdigstilles i 2017 er solgt, 87 prosent av boligene som ferdigstilles i 2018 er solgt
 • IFRS*: Driftsinntekter på NOK 3 000 millioner (3 246), EBITDA justert for finanskostnader NOK 514,4 millioner (538,9). Det tilsvarer en margin på 17,1 prosent (16,6)
 • Resultat per aksje: NOK 3,21 (3,0)
 • NGAAP**: Driftsinntekter NOK 3 511 millioner (3 229). EBITDA på NOK 683 millioner (492). Det tilsvarer en margin på 19,5 prosent (15,2)
 • NOK 1 268 millioner (881) merverdi på tomtebank
 • Styret foreslår et utbytte for andre halvår 2016 på NOK 0,95 per aksje. Utbyttet totalt for 2016 vil da være NOK 1,60 per aksje (1,50)


Hovedpunkter for fjerde kvartal 2016:

 • Verdi på solgte boliger NOK 764 millioner (751)
 • 161 boliger solgt (209), 196 boliger igangsatt (171) og 254 boliger overlevert til kjøper (235)
 • Gjennomsnittlig salgspris på NOK 4,8 millioner (3,6)
 • IFRS: Driftsinntekter på NOK 886 millioner (882), EBITDA justert for finanskostnader NOK 170 millioner (133), tilsvarende en margin på 19,2 prosent (15,1)
 • Resultat per aksje: NOK 1,24 (0,72)
 • NGAAP: Driftsinntekter NOK 947 millioner (718). EBITDA på NOK 213 millioner (105). Det tilsvarer en margin på 22,5 prosent (14,6)

* I henhold til IFRS inntektsføres boligene når de overleveres til kjøper. IFRS-resultatet nå er derfor primært fra boliger som i hovedsak er igangsatt for om lag to år siden.
** NGAAP viser løpende avregning. Det vil si at resultatene tas ut løpende basert på fremdrift og salg i prosjektene. Dette viser den løpende verdiskapingen i selskapet.   

Live webcast kan følges fra 0830 her.

30-sekunders oppsummeringsfilm tilgjengelig her.

For mer informasjon:

Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12