Selvaag Bolig ASA: Q4 2018: Godt salg og rekordmange overleveringer

Report this content

Selvaag Bolig solgte 158 boliger for til sammen 660 millioner kroner i fjerde kvartal. I løpet av året solgte selskapet 777 boliger med en samlet verdi på 3 169 millioner kroner.

– Markedet har utviklet seg i tråd med våre prognoser. Salget har vært jevnt og godt gjennom året, og som vanlig litt roligere i fjerde kvartal selv om desember var en god måned. Vi opplever god interesse for boligene vi har i salg nå og tror på fortsatt gode markedsforhold i 2019. I løpet av året som kommer skal vi i gang med flere nye prosjekter, blant annet to store plussbolig-prosjekter i Asker og Trondheim med mange forhåndsinteressenter, sier administrerende direktør Olav H. Selvaag.

Nettosalget, det vil si salg justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter, endte på 695 boliger med en samlet verdi på 2 829 millioner kroner. I løpet av året igangsatte Selvaag Bolig bygging av 840 boliger. 854 boliger ble ferdigstilt og 848 ble overlevert til kjøper.

Nettosalget i fjerde kvartal isolert var på 148 boliger til en samlet verdi av 614 millioner kroner. I fjerde kvartal ble det igangsatt bygging av 402 boliger. 441 boliger ble ferdigstilt, og 421 ble overlevert til kjøper. Per 31. desember hadde Selvaag Bolig 1 449 boliger under bygging og 26 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

– Vi hadde rekordmange igangsettelser og overleveringer i kvartalet. Ettersom salg av boliger resultatføres først ved overlevering til kunde, vil det høye antallet overleverte boliger gi selskapet høye inntekter for fjerde kvartal 2018. Overleveringene var hovedsakelig i store prosjekter i Oslo.

Nettosalget i 2017 var 701 boliger med en samlet verdi på 2 945 millioner kroner. Nettosalget i fjerde kvartal 2017 var 168 boliger for 632 millioner kroner. Bruttosalget i 2017 var 814 boliger or 3569 millioner kroner. Bruttosalget i fjerde kvartal 2017 var 182 boliger for 696 millioner kroner.

For mer informasjon:

Olav H. Selvaag, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 67 388, e-post: ohs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post:
kgr@selvaagbolig.no 


Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12