Selvaag Bolig ASA: Q4 2019: Solgte boliger for 4,5 milliarder kroner i 2019

Report this content

Selvaag Bolig solgte 169 boliger for til sammen 859 millioner kroner i fjerde kvartal. I løpet av året solgte Selvaag Bolig 908 boliger med en samlet verdi på 4 492 millioner kroner. Bruttoverdien er over 40 prosent høyrere enn i 2018.

– Salget har vært jevnt og godt gjennom året. Vi opplever god interesse for boligene vi har i salg nå, spesielt i Stor-Oslo, og tror på fortsatt gode markedsforhold i 2020. Vi har over 700 boliger i salg og i løpet av året som kommer skal vi både i gang med helt nye prosjekter og nye trinn i eksisterende prosjekter, sier administrerende direktør Rolf Thorsen.

Nettosalget, det vil si salg justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter, endte på 752,5 boliger med en samlet verdi på 3 753 millioner kroner. I løpet av året igangsatte Selvaag Bolig bygging av 830 boliger. 775 boliger ble ferdigstilt og 731 ble overlevert til kjøper.

Nettosalget i fjerde kvartal isolert var på 140 boliger til en samlet verdi av 705 millioner kroner. I fjerde kvartal ble det igangsatt bygging av 248 boliger. 254 boliger ble ferdigstilt, og 214 ble overlevert til kjøper. Per 31. desember hadde Selvaag Bolig 1 504 boliger under bygging og 56 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

Nettosalget i 2018 var 695 boliger med en samlet verdi på 2 829 millioner kroner. Nettosalget i fjerde kvartal 2018 var 148 boliger for 614 millioner kroner. Bruttosalget i 2018 var 777 boliger for 3 169 millioner kroner. Bruttosalget i fjerde kvartal 2018 var 158 boliger for 660 millioner kroner.
 

For mer informasjon:
Rolf Thorsen, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 19 373, e-post: rt@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12