Selvaag Bolig ASA: Rekordresultat og høy aktivitet

Report this content

rt@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig hadde et EBITDA-resultat (IFRS) justert for finanskostnader på 254 millioner kroner i tredje kvartal. Dette er økning på 169 millioner kroner fra samme periode i fjor og er det det beste tredjekvartalsresultatet noensinne for selskapet.  

Den løpende verdiskapingen i Selvaag Bolig vises gjennom driftsmarginen basert på fremdrift og salg i pågående prosjekter. Kvartalet har vært preget av godt salg og god produksjon og NGAAP driftsresultat (EBITDA) endte på NOK 172 millioner (155). Det tilsvarer en EBITDA-margin 26,5 prosent (21,9).

Aktiviteten i konsernet er høy. I løpet av kvartalet igangsatte Selvaag Bolig bygging av 174 nye boliger netto (102), og 203 boliger ble ferdigstilt netto (117). Ved utgangen av kvartalet hadde Selvaag Bolig 1 510 boliger netto under bygging (1 488) med en samlet salgsverdi på 7,2 milliarder kroner (6,9). 72 prosent av disse boligene var solgt ved utgangen av kvartalet (74).

- Resultatet er hovedsakelig drevet av høyt antall overleveringer og god lønnsomhet i prosjektene. Vi har en solid portefølje av prosjekter i områder med spennende utvikling, vekst og etterspørsel etter nye boliger. Den sterke markedsposisjonen vår og høy aktivitet legger til rette for god verdiskaping i årene fremover, sier administrerende direktør Rolf Thorsen.

Salget i tredje kvartal kvartalet var godt, og så langt i år har Selvaag Bolig solgt boliger for over en milliard kroner mer enn i samme periode i fjor. Ved utgangen av kvartalet hadde Selvaag Bolig i overkant av 750 boliger i salg fordelt på 19 prosjekter.
 

Hovedpunkter Q3 2019

 • Bruttosalget* var 192 boliger (201) med en salgsverdi på NOK 914 millioner (861)
 • Nettosalget var 159 boliger (182) med en salgsverdi på NOK 756 millioner (771)
 • 174 boliger netto igangsatt (102), 203 boliger netto ferdigstilt (117), 243 boliger netto overlevert til kjøper (126)
 • 1 510 boliger netto under bygging (1 488) med en samlet salgsverdi på NOK 7 192 millioner
  (6 908)
 • 72 prosent av boliger under bygging (74) solgt ved utgangen av kvartalet
 • 34 ferdigstilte boliger som ikke var solgt ved kvartalsslutt (12)
 • IFRS**: Driftsinntekter på NOK 810 millioner (473), EBITDA justert for finanskostnader
  NOK 254 millioner (85), tilsvarende en margin på 31,3 prosent (17,9)
 • Resultat per aksje: NOK 1,97 (0,61)
 • NGAAP***: Driftsinntekter NOK 650 millioner (706). EBITDA på NOK 172 millioner (155). Det tilsvarer en margin på 26,5 prosent (21,9)

Hovedpunkter Q1-Q3 2019

 • IFRS**: Driftsinntekter på NOK 1 954 millioner (1 717), EBITDA justert for finanskostnader NOK 561 millioner (314). Det tilsvarer en margin på 28,7 prosent (18,3)
 • Resultat per aksje: NOK 4,05 (2,21)
 • NGAAP***: Driftsinntekter NOK 2 198 millioner (1 942). EBITDA på NOK 538 millioner (417). Det tilsvarer en margin på 24,5 prosent (21,5)
 • Bruttosalget var 738 boliger (619) med en salgsverdi på NOK 3 633 millioner (2 509)
 • Nettosalget var 612 boliger (548) med en salgsverdi på NOK 3 045 millioner (2 215)
 • 582 boliger netto igangsatt (438), 522 boliger netto ferdigstilt (413) og 518 boliger netto overlevert til kjøper (428)

*Nettosalget inkluderer Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter. Bruttosalget inkluderer alle boliger i samarbeidsprosjekter.

**I henhold til IFRS inntektsføres boligene når de overleveres til kjøper. IFRS- resultatet nå er derfor primært fra boliger som i hovedsak er igangsatt for om lag to år siden.

*** NGAAP viser løpende avregning. Det vil si at resultatene tas ut løpende basert på fremdrift og salg i prosjektene. Dette viser den løpende verdiskapingen i selskapet.

Live webcast kan følges fra 0830 her.


For mer informasjon:
Rolf Thorsen, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 19 373, e-post: rt@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12