Selvaag Bolig ASA: Roligere marked, stor verdiskaping

Selvaag Bolig solgte 187 boliger for til sammen 710 millioner kroner i andre kvartal. Hittil i år har Selvaag Bolig solgt 425 boliger med en samlet verdi på 1 994 millioner kroner. Gjennomsnittsprisen per bolig i halvåret var 4,7 millioner kroner.

- Salget har vært relativt godt, men roligere enn i tidligere perioder. Spesielt i Oslo er det flere bruktboliger til salgs og kundene er mer avventende. Dette er normalt etter en lang periode med ekstrem prisvekst og svært få boliger til salgs i Oslo. Markedet i Stavanger er imidlertid bedre enn på lenge, sier administrerende direktør Baard Schumann.  

Det ble det igangsatt bygging av 318 boliger. 210 boliger ble ferdigstilt, og 222 ble overlevert til kjøper. Per 30. juni hadde Selvaag Bolig 1 589 boliger under bygging og 24 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

- Vi lykkes med å selge godt på de rette stedene. Det gjør at vi har rekordhøye igangsettingstall dette kvartalet. Det er rekordhøy verdiskaping i selskapet og det vil resultere i svært gode resultater fremover.

Justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter endte salget i andre kvartal på 165 boliger til 633 millioner kroner, og 355 boliger til 1617 millioner kroner for halvåret samlet. Hittil i år har Selvaag Bolig igangsatt bygging av 505 boliger, ferdigstilt 273 boliger og overlevert 307 boliger.

I første halvår 2016 solgte Selvaag Bolig 606 boliger med en samlet verdi på 2423 millioner kroner. Snittprisen per bolig var da 3,9 millioner kroner. Bruttosalget i første halvår 2016 var på 702 boliger.

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner