Selvaag Bolig ASA: Skal innfri NOK 500 millioner obligasjonslån ett år før tiden

Selvaag Bolig har besluttet å benytte call opsjonen for å løse inn utestående NOK 500 millioner i senior usikret kjøpsobligasjon 2013/2018 med ISIN NO 001 068372.5 som har forfall 27 juni 2018, til 102% av pålydende.

Obligasjonslånet vil bli innfridd den 27 juni 2017.

- Selvaag Bolig har hatt en svært god resultat- og likviditetsutvikling, og vil ha gode inntekter og resultater fremover.  Dette gjør at vi har nødvendig finansiell handlekraft uten obligasjonslån, og at vi løser inn obligasjonslånet ett år før endelig forfall, sier adm dir Baard Schumann.  

Innløsingen av obligasjonslånet selskapet vil gi selskapet en årlig besparelse på om lag NOK 26 millioner kroner.

For mer informasjon:
Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 940 80 000, e-post: bs@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 60 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper som deles inn i merkenavnene Start, Hjem og Pluss. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner