Selvaag Bolig ASA: Solgte 186 boliger for 920 millioner kroner i andre kvartal

Report this content

Selvaag Bolig solgte 186 boliger for 920 millioner kroner i andre kvartal. Hittil i år har Selvaag Bolig solgt 382 boliger for 1 951 millioner kroner.

– Markedet har vært utfordrende, men forholdene tatt i betrakting har vi solgt godt, spesielt i Stor-Oslo. Vi har truffet godt med kampanjer, og markedet ble bedre mot slutten av kvartalet. Vi er optimistiske med tanke på den videre markedsutviklingen. Boligbehovet er like stort som før, men det er lagt ut færre boliger til salgs og renten er satt ned. Dette vil kunne føre til økt etterspørsel og prisøkning, sier administrerende direktør Rolf Thorsen.

Nettosalget, justert for Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter, endte på 142 boliger for 696 millioner kroner i andre kvartal. Hittil i år er nettosalget 306 boliger for til sammen 1 536 millioner kroner. Det ble igangsatt bygging av 31 boliger, ferdigstilt 104 boliger, og overlevert 122 boliger til kjøper. Per 30. juni hadde Selvaag Bolig 1 357 boliger under bygging og 25 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

–  Antallet boliger vi har under bygging har falt ettersom vi har igangsatt færre boliger enn vi har ferdigstilt. Vi regner med å bunne ut på 1 100 til 1 200 boliger i produksjon ved utgangen av året, og at volumet vil gradvis øke igjen dersom markedet normaliseres. Nedgangen skyldes både markedsforholdene og at vi ønsker færre usolgte boliger under bygging gjennom denne urolige tiden, sier CFO Sverre Molvik.

Hittil i år har Selvaag Bolig igangsatt bygging av 46 boliger, ferdigstilt 193 boliger og overlevert 235 boliger til kjøper.

I andre kvartal 2019 solgte Selvaag Bolig 210 boliger netto for 1 106 millioner kroner. Bruttosalget i andre kvartal 2019 var på 276 boliger for 1 393 millioner kroner. I første halvår 2019 solgte Selvaag Bolig 453 boliger netto for 2 289 millioner kroner. Bruttosalget i første halvår 2019 var på 546 boliger for 2 712 millioner kroner.
 

For mer informasjon:
Rolf Thorsen, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 19 373, e-post: rt@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

 

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12