Selvaag Bolig ASA: Solgte 192 boliger for 914 millioner kroner i tredje kvartal

Report this content

Selvaag Bolig solgte 192 boliger for 914 millioner kroner i tredje kvartal. Hittil i år har Selvaag Bolig solgt 739 boliger for til sammen 3 633 millioner kroner.

- Det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel og salget har vært godt gjennom kvartalet. Hittil i år har vi solgt boliger for over en milliard kroner mer enn i samme periode i fjor. Markedet har vært spesielt godt i Oslo og kommunene rundt, men vi har også solgt godt blant annet i Tønsberg. Vi forventer ingen vesentlige endringer i markedssituasjonen i fjerde kvartal og vi har attraktive prosjekter i salg i alle markedene vi opererer, sier administrerende direktør Rolf Thorsen.

Nettosalget, justert for Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter, endte på 159 boliger for 756 millioner kroner i tredje kvartal. Det ble igangsatt bygging av 174 boliger, ferdigstilt 203 boliger, og overlevert 243 boliger til kjøper. Per 30. september hadde Selvaag Bolig 1 510 boliger under bygging og 34 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

Hittil i år har Selvaag Bolig igangsatt bygging av 582 boliger, ferdigstilt 521 boliger og overlevert 517 boliger til kjøper. Nettosalget hittil i år er 613 boliger for 3 048 millioner kroner.

I tredje kvartal 2018 solgte Selvaag Bolig 182 boliger netto for 771 millioner kroner. Bruttosalget i tredje kvartal 2018 var på 201 boliger for 861 millioner kroner. I løpet av de de tre første kvartalene i 2018 solgte Selvaag Bolig 547 boliger netto for 2 215 millioner kroner. Bruttosalget i samme periode var på 619 boliger for 2 509 millioner kroner.


For mer informasjon:

Rolf Thorsen, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 19 373, e-post: rt@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no


Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner