Selvaag Bolig ASA: Solgte 276 boliger for 1 393 millioner kroner i andre kvartal

Selvaag Bolig solgte 276 boliger for 1 393 millioner kroner i andre kvartal. Hittil i år har Selvaag Bolig solgt 546 boliger for til sammen 2 712 millioner kroner.

- Det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel og salget har vært godt gjennom kvartalet. I løpet av første halvår har vi solgt boliger for over én milliard kroner mer enn i samme periode i fjor. Markedet har vært spesielt godt i Stor-Oslo. Vi er godt posisjonert i alle markedene vi opererer og har positive forventninger til markedet utover høsten. Vi gleder oss spesielt til lansering av våre første Plussboliger på Ringve i Trondheim, sier administrerende direktør Rolf Thorsen.

Nettosalget, justert for Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter, endte på 210 boliger for 1 106 millioner kroner i andre kvartal. Det ble igangsatt bygging av 311 boliger, ferdigstilt 307 boliger, og overlevert 246 boliger til kjøper. Per 30. juni hadde Selvaag Bolig 1 538 boliger under bygging og 48 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

Hittil i år har Selvaag Bolig igangsatt bygging av 408 boliger, ferdigstilt 319 boliger og overlevert 274 boliger til kjøper. Nettosalget hittil i år er 453 boliger for 2 289 millioner kroner.

I andre kvartal 2018 solgte Selvaag Bolig 181 boliger netto for 765 millioner kroner. Bruttosalget i andre kvartal 2018 var på 203 boliger for 862 millioner kroner. I første halvår 2018 solgte Selvaag Bolig 368 boliger netto for 1 444 millioner kroner. Bruttosalget i første halvår 2018 var på 419 boliger for 1 651 millioner kroner.

For mer informasjon:
Rolf Thorsen, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 19 373, e-post: rt@selvaagbolig.no

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no


Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.
 

www.selvaagboligasa.no  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner